D�KKAT EDİLECEK HUSUSLAR ?

redresörün sağlıklı bir Çalışma sistemi istiyorsanız, cihazın kademe ayarların� rampa Çıkışlı olarak ��k�m�z. redresörün kademe ayarlar� (0) kademesinde iken banyoya Ürün�nızı koyunuz. Yani Ürün�nızı koyduktan sonra kademe ayarların� (0) konumundan BAĞlayarak istenilen akım ve voltaj ayarlanızın kademesine getiriniz. Eğer kademe ayarlar� yüksek kademedeyken; koyduğunuz Ürün�n redresörde ani bir yük çekimi olu�turarak redresördeki diyotların bozulmas�na sebebiyet verebilir. böyle bir durumda redresörünüz garanti kapsamı d�na ��km�� olur.
Bunun için şöyle yapılmalıdır;
1-redresörünüzde akımı yavaş yavaş yükseltin.
2-Çıkış baralarını Kısa devreden sakının
3-yükseltmenize rapmen amper çekmiyorsa redresörünızı kapatın.
4-bakır baralarız� temizleyin ve geçirgen olmasını sağlayın.
5-Ondan sonra yavaş yavaş yükselterek rampa çıkmasını sağlayın.

CİHAZ START ALMIYOR ?

Cihaz start almıyorsa gelen voltajlardan her hangi biri gelmiyor olabilir.Eğer voltajların tamamı cihaza geliyorsa Start butonunun sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.Daha fazla bilgi için lütfen burayı TIKLAYINIZ.

CİHAZ YETERİ KADAR VOLTAJ VERMİYOR ?
cihazınız yeteri kadar voltaj çekmiyorsa cihazınızın Çıkış diyotlarında sorun olmuş olabilir.Bunun için servis çağrılmalıdır.

CİHAZ YETERLİ AKIM ÇEKMİYOR ?

Cihaz yeterli akım çekmiyorsa banyoda yük olmayabilir yada banyoya gelen bakır baralarda oksitlenme varsa akım az �eker.Bunun için banyoya az bir mal koyularak cihazdan en son voltaj kademesine alın�z.Voltaj çekiyorsa banyoda bir sorun vardır.
CİHAZ AŞIRI ISINIYOR ?
cihazınızın Aşırı ısınma sebepleri cihaza koyduğunuz Yağın kalitesiz yada redresör Yağı kullanılmamışsa Aşırı ısınabilir.Bir diğer sebepler ise cihazın akım ve voltaj kapasitesinden daha fazla akım yada voltaj şekiliyorsa cihaz Aşırı ısınma yapar.lütfen cihazdan Sürekli olarak kapasitesini geçen yük çekmeyiniz.
BAKIR BARALAR AŞIRI ISINIYOR ?
Banyoya giden bakır baralar fazla ısınma yapıyorsa cihaza göre bakır bara seçimi yapılmamıştır.Bunun için cihazın Çıkış baralarına uygun bakır bara takılmalıdır.bakır baraların en uygun olanı cihazın Çıkış baralarının aynısından takılmasıdır.Eğer bakır baralar aynı ise fazla yük çekiminden yada cihaz baralarıyla takılan vidaların gevşek olmasından da kaynaklanabilir.
CİHAZ AŞIRI SES YAPIYOR ?
cihazınız Aşırı ses yapmasının sebebi cihazdan istenilen akım ve voltaj fazla çekimi olabilir.Eğer az yükte yine ses yapıyorsa cihazın diyotlarda delinme yada bobinde bir delinme olabilir.Bunun için cihazın servise gönderilmesi gerekmektedir.
CİHAZ ÜZERİNDE KAÇAK VAR ?
cihazın üzerinde KAÇAK olma sebebi cihazınıza topraklama gelmiyordur.Yada binanın topraklaması olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
BANYODA KAÇAK VAR ?
Banyodaki kaçağın sebebi cihaza topraklama verilmemişse cihazdan banyoya KAÇAK geçebilir.Bunun için hem cihaza hemde banyoya ayrı ayrı topraklama şekilmelidir.
CİHAZ SİGORTA ATTIRIYOR ?
Cihaz sigorta attırıyorsa tesisata takılan sigorta amper yetersiz olabilir yada cihazda Kısa devre varsa sigorta attırır.Bunun için sigortaları yüksek amperli sigorta takmalısınız.