Varyaklı Yaldüz redresörü

şebeke gerilimini kesintisiz olarak 0 Volt'tan istenen değere kadar yükseltip azaltarak ana TRANSFORMATÖRÜ beslemek suretiyle Çıkış geriliminin kesintisiz olarak ayarını sağlayan bir sistemdir. Elektrometal kaplama laboratuvarlarında ve küçük kaplama tesislerinde tercih edilir.

 

Mikroişlemci Kontrollü Yaldüz redresörü

Sekonder akım ve gerilimi Tristör vasıtasıyla doğrultulmakta ve elektronik devre ile kontrol edilmektedir. sağlaDışı kolaylıklar; Çıkış geriliminin şebekedeki oynamalardan etkilenmemesi, regİLE edilebilir oluşu, Aşırı akım Sınırlaması Özelliçinin bulunmas�, hızlı kontrol ve koruma sistemlerinin uygulanabilirliğidir. Elektro-metal kaplama laboratuvarlarında ve küçük kaplama tesislerinde tercih edilir. cihazınızı mutlaka Topraklayınız.

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu
Giriş Gerilimi (AC)
Frekans
Çıkış Gerilimi (DC)
Çıkış akımı (DC)
Ripple
Verim
Kontrol
Kontrol Hassasiyeti
Soğutma

 

: YMYR / YVYR
: 220 V
: 50 Hz
: 5 - 100 V
: 5 - 300 A
: %4 - 7
 : > %85
 : akım / Gerilim
: < %1
: Hava

 

Özellikler (Mikroişlemcili)

* Operatör Paneli
* LCD Ekran
* Zaman Saati
* Giriş Sigortası
* Taşıma Kolları
* Aşırı akım Sınırlaması
* Amper-saat / Amper-dakika metre (*)
* Sesli Uyarı (*)
* Işıklı Uyarı (*)
* kullanıcının isteğine Uygun Çalışma programı (*)

 

Özellikler (Varyaklı)

* Dijital Voltmetre - Ampermetre
* Zaman Saati Giriş Sigortası
* Start/Stop Butonu
* Taşıma Kolları
* Amper-saat / Amper-dakika metre (*)
* Sesli Uyarı (*)
* Işıklı Uyarı (*)

(*) İsteğe bağlı Özellikler

 
 

Mikroişlemcili Yaldüz redresörü

 

Varyaklı Yaldüz redresörü

 

Yaldüz redresörü kullanım Kılavuzu

Yaldüz redresörü Teknik Çizimler